Szybkie wsparcie: 511 280 732 lub [email protected]
Dominik Krawiec ✅ Ekspert SEO & WordPress

WPForms

WPForms to popularna wtyczka do tworzenia formularzy w WordPressie, znana ze swojej prostoty użytkowania i bogactwa funkcji.

Poradnik obsługi wtyczki WPForms

wpforms

Poniżej przedstawiono główne funkcje tej wtyczki:

Jak utworzyć nowy formularz?

Aby utworzyć nowy formularz w WPForms, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego panelu WordPress.
 2. Przejdź do sekcji „WPForms” w menu bocznym i kliknij „Dodaj nowy”.
 3. Nazwij swój formularz – wprowadź nazwę formularza w polu „Form Name”.
 4. Wybierz szablon – wybierz jeden z dostępnych szablonów formularza (np. Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, itp.).
 5. Dodawaj i edytuj pola formularza – użyj interfejsu przeciągnij-i-upuść, aby dodawać i edytować pola formularza według swoich potrzeb.
 6. Zapisz formularz – po zakończeniu edycji kliknij przycisk „Save” (Zapisz).
 7. Opublikuj formularz – aby dodać formularz do swojej strony, kliknij przycisk „Embed” (Osadzaj), a następnie skopiuj wygenerowany kod shortcode i wklej go na stronie lub w poście, gdzie chcesz, aby formularz się pojawił.

Jak dodać pola do formularza?

 1. Otwórz edytor formularza – po utworzeniu nowego formularza lub edycji istniejącego, zobaczysz edytor pól.
 2. Przeciągnij i upuść pola – z sekcji po lewej stronie przeciągnij potrzebne pola (np. Tekst jednoliniowy, E-mail, Pole wyboru) do formularza po prawej stronie.
 3. Dostosuj ustawienia pola – kliknij na pole, aby dostosować jego ustawienia, takie jak etykieta, opis, wymagane pole, itp.
 4. Zapisz zmiany – po dodaniu i dostosowaniu wszystkich potrzebnych pól kliknij „Save” (Zapisz).

Jak skonfigurować powiadomienia e-mail?

 1. Przejdź do ustawień formularza – w edytorze formularza kliknij zakładkę „Settings” (Ustawienia).
 2. Wybierz „Notifications” (Powiadomienia) – w menu po lewej stronie wybierz „Notifications”.
 3. Skonfiguruj powiadomienia – wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia, dostosuj treść wiadomości e-mail, a także inne ustawienia powiadomień.
 4. Zapisz ustawienia – kliknij „Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.

Jak skonfigurować potwierdzenia formularza?

 1. Przejdź do ustawień formularza – w edytorze formularza kliknij zakładkę „Settings” (Ustawienia).
 2. Wybierz „Confirmations” (Potwierdzenia) – w menu po lewej stronie wybierz „Confirmations”.
 3. Dostosuj treść potwierdzenia – wprowadź wiadomość, która ma być wyświetlana użytkownikowi po przesłaniu formularza, lub wybierz przekierowanie na inną stronę.
 4. Zapisz ustawienia – kliknij „Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.

Jak dodać formularz do strony lub posta?

 1. Skopiuj shortcode formularza – po utworzeniu formularza kliknij przycisk „Embed” (Osadzaj) i skopiuj wygenerowany kod shortcode.
 2. Otwórz edytor strony lub posta – przejdź do edytora strony lub posta, gdzie chcesz dodać formularz.
 3. Wklej shortcode – wklej skopiowany shortcode w odpowiednim miejscu w treści strony lub posta.
 4. Zapisz i opublikuj – zapisz zmiany i opublikuj stronę lub post.

Jak dodać CAPTCHA do formularza?

 1. Przejdź do edytora formularza – otwórz formularz, do którego chcesz dodać CAPTCHA.
 2. Dodaj pole CAPTCHA – z sekcji po lewej stronie przeciągnij pole CAPTCHA do formularza.
 3. Skonfiguruj ustawienia CAPTCHA – kliknij na pole CAPTCHA, aby dostosować jego ustawienia.
 4. Zapisz zmiany – kliknij „Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.

Najczęściej zadawane pytania na forum supportu wtyczki?

 1. Jak zintegrować WPForms z usługą e-mail marketingu?

  • WPForms oferuje integracje z popularnymi usługami e-mail marketingu, takimi jak Mailchimp, AWeber, GetResponse i inne. Aby zintegrować formularz z tymi usługami, przejdź do zakładki „Marketing” w ustawieniach formularza i wybierz odpowiednią usługę.
 2. Jak zmienić styl formularza?

  • Styl formularza można zmienić za pomocą niestandardowego CSS. Przejdź do „Appearance” (Wygląd) > „Customize” (Dostosuj) > „Additional CSS” (Dodatkowy CSS) i wprowadź własny kod CSS, aby dostosować wygląd formularza.
 3. Jak utworzyć formularz wielostronicowy?

  • WPForms oferuje możliwość tworzenia formularzy wielostronicowych za pomocą dodatku „Form Pages”. Aby utworzyć taki formularz, dodaj nową stronę w edytorze formularza, przeciągając i upuszczając element „Page Break” (Przerwa strony).
 4. Jak wyeksportować dane z formularza?

  • Aby wyeksportować dane z formularza, przejdź do „WPForms” > „Entries” (Wpisy), wybierz formularz, z którego chcesz wyeksportować dane, a następnie kliknij „Export” (Eksportuj).
 5. Jak ustawić warunkowe logiki w formularzu?

  • WPForms pozwala na ustawienie warunkowej logiki dla pól formularza. Aby to zrobić, kliknij na pole, które chcesz dostosować, a następnie wybierz zakładkę „Conditionals” (Warunki) i skonfiguruj odpowiednie reguły.

Zapoznanie się z powyższymi instrukcjami pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości wtyczki WPForms i efektywne zarządzanie formularzami na Twojej stronie WordPress.

Zadbamy o Twoją stronę internetową

Wypełnij poniższy formularz, a nasz specjalista odezwie się do Ciebie, by porozmawiać o Twojej stronie internetowej.  Wysyłając wiadomość, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przygotowania oferty.
  🔒 Twoje dane są bezpieczne.

  Copyright 2024 WooCado - Opieka nad stroną Polityka prywatności