Szybkie wsparcie: 511 280 732 lub [email protected]
Dominik Krawiec ✅ Ekspert SEO & WordPress

Contact Form 7

Contact Form 7 to popularna wtyczka do WordPress, która umożliwia tworzenie i zarządzanie formularzami kontaktowymi na stronie internetowej. Dzięki niej użytkownicy mogą łatwo tworzyć formularze, konfigurować je według własnych potrzeb i dodawać do stron lub postów za pomocą shortcode.

Poradnik obsługi wtyczki Contact Form 7

contact form 7

Jak zainstalować i aktywować wtyczkę Contact Form 7?

Aby zainstalować i aktywować wtyczkę Contact Form 7, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego panelu WordPress.
 2. Przejdź do sekcji „Wtyczki” w menu bocznym i kliknij „Dodaj nową”.
 3. Wyszukaj „Contact Form 7” w polu wyszukiwania.
 4. Zainstaluj wtyczkę – kliknij przycisk „Zainstaluj teraz” obok wtyczki Contact Form 7.
 5. Aktywuj wtyczkę – po zainstalowaniu kliknij „Aktywuj”.

Jak utworzyć nowy formularz kontaktowy?

 1. Przejdź do sekcji „Contact” (Kontakt) w menu bocznym i kliknij „Add New” (Dodaj nowy).
 2. Nazwij swój formularz – wprowadź nazwę formularza w polu „Title” (Tytuł).
 3. Dostosuj pola formularza – użyj edytora w sekcji „Form” (Formularz), aby dodać i edytować pola formularza. Możesz używać dostępnych tagów formularza, takich jak [text* your-name], [email* your-email], [textarea your-message].
 4. Skonfiguruj ustawienia e-mail – przejdź do zakładki „Mail” i skonfiguruj ustawienia wiadomości e-mail, które będą wysyłane po przesłaniu formularza (adresy, temat, treść wiadomości).
 5. Dostosuj wiadomości – w zakładce „Messages” dostosuj treść wiadomości, które będą wyświetlane użytkownikom (np. potwierdzenie wysłania, komunikat o błędzie).
 6. Zapisz formularz – kliknij „Save” (Zapisz), aby utworzyć formularz.

Jak dodać formularz do strony lub posta?

 1. Skopiuj shortcode formularza – po utworzeniu formularza skopiuj shortcode, który znajduje się w górnej części ekranu edycji formularza (np.
  contact-form-7 id="123" title="Contact form 1" 

  ).

 2. Otwórz edytor strony lub posta – przejdź do edytora strony lub posta, gdzie chcesz dodać formularz.
 3. Wklej shortcode – wklej skopiowany shortcode w odpowiednim miejscu w treści strony lub posta.
 4. Zapisz i opublikuj – zapisz zmiany i opublikuj stronę lub post.

Jak dodać dodatkowe pola do formularza?

 1. Otwórz edytor formularza – przejdź do sekcji „Contact” (Kontakt) i kliknij na nazwę formularza, który chcesz edytować.
 2. Dodaj nowe pole – w edytorze formularza użyj dostępnych tagów formularza, aby dodać nowe pole (np. [tel* your-phone] dla numeru telefonu).
 3. Dostosuj ustawienia pola – skonfiguruj ustawienia pola, takie jak wymagane pole (dodając * po nazwie tagu), etykieta, placeholder, itp.
 4. Zapisz zmiany – kliknij „Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.

Jak skonfigurować reCAPTCHA?

 1. Zarejestruj swoją stronę w Google reCAPTCHA, aby uzyskać klucz witryny i tajny klucz.
 2. Przejdź do ustawień Contact Form 7 – w menu bocznym kliknij „Contact” (Kontakt), a następnie „Integration” (Integracja).
 3. Kliknij „reCAPTCHA” i wprowadź klucz witryny oraz tajny klucz uzyskane z Google.
 4. Dodaj tag reCAPTCHA do formularza – otwórz edytor formularza, do którego chcesz dodać reCAPTCHA, i dodaj tag [recaptcha] w odpowiednim miejscu formularza.
 5. Zapisz zmiany – kliknij „Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.

Jak ustawić wiadomości potwierdzające?

 1. Otwórz edytor formularza – przejdź do sekcji „Contact” (Kontakt) i kliknij na nazwę formularza, który chcesz edytować.
 2. Przejdź do zakładki „Messages” – w tej sekcji możesz dostosować treść wiadomości potwierdzających oraz komunikatów o błędach.
 3. Edytuj odpowiednie pola – dostosuj treści w polach takich jak „Your message was sent successfully” (Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie), „Validation errors occurred” (Wystąpiły błędy walidacji), itp.
 4. Zapisz zmiany – kliknij „Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.

Jak wyświetlić formularz w widżecie?

 1. Przejdź do sekcji „Wygląd” (Appearance) i kliknij „Widżety” (Widgets).
 2. Dodaj nowy widżet tekstowy – przeciągnij widżet „Tekst” do obszaru widżetów, w którym chcesz wyświetlić formularz.
 3. Wklej shortcode formularza – w polu treści widżetu wklej shortcode formularza
 4. Zapisz zmiany – kliknij „Zapisz”, aby zastosować zmiany.

Najczęściej zadawane pytania na forum supportu i Reddit/Quora

 1. Dlaczego wiadomości e-mail nie są wysyłane po przesłaniu formularza?

  • Upewnij się, że ustawienia serwera SMTP są poprawnie skonfigurowane. Skorzystaj z wtyczki WP Mail SMTP, aby skonfigurować wysyłkę e-maili przez zewnętrzny serwer SMTP.
 2. Jak mogę dodać pola wyboru (checkbox) lub radio buttons do formularza?

  • Użyj tagów [checkbox* your-checkbox] lub [radio* your-radio] w edytorze formularza, aby dodać pola wyboru lub przyciski radiowe. Skonfiguruj etykiety i wartości dla każdego z tych pól.
 3. Czy mogę dostosować styl formularza Contact Form 7?

  • Tak, można dostosować styl formularza za pomocą niestandardowego CSS. Przejdź do sekcji „Wygląd” > „Dostosuj” > „Dodatkowy CSS” i wprowadź własny kod CSS, aby zmienić wygląd formularza.
 4. Jak mogę przekierować użytkowników na inną stronę po przesłaniu formularza?

  • Skorzystaj z wtyczki Contact Form 7 Redirect, aby skonfigurować przekierowanie na inną stronę po przesłaniu formularza.
 5. Jak mogę zapisać dane formularza w bazie danych?

  • Skorzystaj z wtyczki Flamingo, która współpracuje z Contact Form 7 i umożliwia zapisywanie danych formularza w bazie danych WordPress.

Zapoznanie się z powyższymi instrukcjami pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości wtyczki Contact Form 7 i efektywne zarządzanie formularzami kontaktowymi na Twojej stronie WordPress.

Zadbamy o Twoją stronę internetową

Wypełnij poniższy formularz, a nasz specjalista odezwie się do Ciebie, by porozmawiać o Twojej stronie internetowej.  Wysyłając wiadomość, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przygotowania oferty.
  🔒 Twoje dane są bezpieczne.

  Copyright 2024 WooCado - Opieka nad stroną Polityka prywatności